Portfolio

 

 

Hieronder worden de producten en diensten weergegeven die geleverd zijn door Ben Vos voor diverse opdrachtgevers.

 Ontwikkeling trainingen voor de ontwikkeling van reflectievaardigheden

Reflectie is essentieel voor 'deep learning' en voor het zelfregulerend leren. Voor elke vorm van onderwijs, of dit nu in een formele of formele context plaatsvindt, binnen scholen of bedrijven, is reflectie een kans om dieper te leren en nieuwe ontdekkingen te doen. Op basis van literatuur en ervaringen met reflectie ontwikkelt Vos Opleiding & Advies trainingen om reflectievaardigheden te trainen en een visie te ontwikkelen op de functie van reflectie in het leerproces. Juni 2014 - heden.


Ontwikkeling scoringssysteem voor Leadership By Doing

Ontwikkeling van een scoringssysteem voor het simulatieconcept van Leadership by Doing (i.o.), bedrijf in oprichting. Leadership by Doing wil samen met internationaal opererende bedrijven leiderschap versterken door te trainen in een simulatieomgeving. Januari 2014 - heden. 


Uitvoeren van de training Toetsen en Beoordelen voor docenten Windesheim

Het verzorgen van 3 workshops in het kader van training van docenten van hogeschool Windesheim, oktober 2013 – maart 2014.

 


 

Ontwerp en ontwikkeling van Scenario’s en een beoordelingssysteem voor het BLSC in Melbourne

Advisering bij en kwaliteitsbewaking van de ontwikkeling van scenario’s voor het BLSC in Melbourne, een simulatiecentrum voor het ontwikkelen van leiderschap binnen de bouwsector in opdracht van SPM, december 2012 – december 2013.

 


 

Ontwikkelen van de module Kompetenzmessung- und Beurteilung i.o.v Actíva B.V.

Het ontwikkelen van de module Kompetenzmessung- und Beurteilung voor het INKAS-project in opdracht van Actíva B.V. in het kader van het Life Long Learning Programme van de Europese Commissie, januari 2013-juni 2013.

 


 

Supervisor BMSC bij simulaties voor management functies binnen de bouwsector (Blaak Advies en Vos Opleiding & Advies)

Bij het BMSC (Bouw Management Simulatie Centrum) te Leeuwarden worden studenten en ervaren managers binnen de bouw getraind in een uniek gesimuleerde bouwplaatsomgeving. Deze omgeving bestaat o.a. uit een high tech virtual reality bouwplaats, waar de deelnemers zich werkelijk op de bouwplaats wanen en kunnen bewegen, echte bouwketen, acteurs, en een communicatieve infrastructuur die de deelnemers in staat stelt contact op te nemen met alle betrokkenen in een bouwproject.

Taken/Verantwoordelijkheden:

Vanaf 2000 – heden supervisor, daarbij verantwoordelijk voor de training en coaching van de trainingsgroepen.


  

Ontwikkelen en uitvoeren van de module Projectplan voor Hogeschool Edith Stein

Het ontwikkelen en uitvoeren van de onderwijseenheid Projectplan voor Hogeschool Edith Stein in het kader van de Masteropleiding Leren en Innoveren. Maart 2012 - Augustus 2012.


 

Uitvoeren van module Education, Consultation en Coaching voor Saxion

Het uitvoeren van de module Education, Consultation en Coaching voor Saxion Hogescholen in het kader van de Masteropleiding Health Care & Social Work. Januari 2012 - oktober 2012.


 

Realiseren van het scoringssysteem voor het BLSC in Melbourne i.ov. SPM

Het realiseren van het scoringssysteem voor het Building Leadership Simulation Centre in Melbourne. Samenwerking in een educational specialistteam (Engels, Australisch en Nederlands). September 2011 - Juli 2012. In opdracht van Schrijver Project Management. 


 

Uitvoeren didactische trainingen voor de Politieacademie 

Het uitvoeren van didactische trainingen  voor functionarissen van de Politieacademie. 

Didactische training voor kerninstructeurs in september 2011.

Didactische training voor medewerkers mediatheek in november 2011. In opdracht van en in samenwerking met Didactus Advies & Ontwikkeling.


 

Coördinatie incompany traject voor Hogeschool Edith Stein

Het coördineren van het leertraject leerspecialist, een incompany traject voor docenten van het Graafschapcollege, in het kader van de Masteropleiding Leren en Innoveren van Hogeschool Edith Stein. In samenwerking met Zoëzi en Format Educa-producties. Oktober 2010 - juli 2011. 


 

Ontwikkelen en uitvoeren incompany traject voor Hogeschool Edith Stein

Het ontwikkelen en uitvoeren van het leertraject leerspecialist, een incompany traject voor docenten van het Graafschapcollege, in het kader van de Masteropleiding Leren en Innoveren van Hogeschool Edith Stein. In samenwerking met Zoëzi en Format Educa-producties. Oktober 2010 - juli 2011.


 

Het uitvoeren van trainingen voor Carint Deventer

Het uitvoeren van trainingen voor Carint Deventer in samenwerking met en in opdracht van Rieneke Metselaar Training & Coaching. Maart 2010, Oktober 2011 en Mei 2012.


 

Herschrijven handboek voor Actíva B.V. in Enschede

Actíva is een reïntegratiebureau en biedt trainingen aan voor diverse doelgroepen. Hierbij maakt zij gebruik van de Activa Loonwaarde methodiek. 

Taken/VerantwoordelijkhedenHerschrijven van het handboek Actíva Loonwaarde Methodiek.  Oktober-november 2010.


 

Herformatteren praktijkopdrachten voor Kenteq Holding B.V.

Het omzetten van Praktijkopdrachten Techniekstad 2010 Installatietechniek in nieuw format: mei 2010.


 

Advisering en voorbereiding projectaanvraag voor Actíva B.V. in Enschede

Actíva is een reïntegratiebureau en biedt trainingen aan voor diverse doelgroepen. Hierbij maakt zij gebruik van de Activa Loonwaarde methodiek. 

Taken/VerantwoordelijkhedenOnderwijskundige advisering bij en voorbereiding van een projectaanvraag in het kader van het programma Leonardo da Vinci. Februari - maart 2010 


 

Ontwikkelen van een scoringssysteem voor het BMSC in Engeland, ACT-UK

ACT-UK in Coventry biedt simulatietrainingen en assessments aan in de bouwsector. Hiertoe is een simulatiecentrum gebouwd in navolging van het BMSC in Leeuwarden. In een virtuele bouwomgeving met acteurs simuleren participanten bv. de functie van Site Manager.

Taken/Verantwoordelijkheden:Voor ACT-UK ontwikkel ik een scoringssysteem. Competenties, vaardigheden en procesmanagement worden gemeten op basis van de acties die participanten uitvoeren in de simulatieomgeving. Dit project loopt door tot in het najaar van 2009.

 


 

 Consultant bij de ontwikkeling van het BMSC in Engeland, ACT-UK

 

In navolging van het Bouw Management Simulatie Centrum in Leeuwarden ontwikkelt ACT UK, The National Centre for Advanced Construction Technologies, een simulatie centrum in Coventry. Deze ontwikkeling gaat in nauw contact met het BMSC in Leeuwarden.

Taken/Verantwoordelijkheden:Vanaf 2005 ben ik als consultant betrokken bij het ontwerp en ontwikkeling van diverse onderwijskundige producten. Dit traject loopt door tot medio 2010. 


 

Herontwerp en ontwikkeling van de training Arbeidsmarktoriëntatie voor Actíva B.V. in Enschede

Actíva is een reïntegratiebureau en biedt trainingen aan voor diverse doelgroepen. Voor de zgn. ‘oudkomers’ met taalproblemen biedt Actíva de training Arbeidsmarktoriëntatie aan.

Taken/Verantwoordelijkheden:In 2008/2009 heb ik bestaand trainingsmateriaal herontworpen voor de specifieke doelgroep en nieuwe casussen en oefeningen ontwikkeld. Deze training omvat 15 dagdelen.  

naar top


Ontwerp en ontwikkeling van de training Actíva Loonwaarde Methodiek (ALM)en Cliënt Competentiemeting (CCM) voor Actíva B.V. in Enschede

Actíva is een reïntegratiebureau en heeft casemanagers en consulenten in dienst, die voor werkgevers en anders opdrachtgevers loonwaardemetingen en/of competentiemetingen verrichten. Hierbij maken zij gebruik van een internetapplicatie.

Taken/Verantwoordelijkheden:In 2008/2009 heb ik een nieuwe training ontworpen en ontwikkeld voor casemanagers en consulenten. In deze training staat het Criteriumgericht Interview d.m.v. de STARR-methodiek centraal. 


 

Supervisor BMSC bij simulaties voor management functies binnen de bouwsector

Bij het BMSC (Bouw Management Simulatie Centrum) te Leeuwarden worden studenten en ervaren managers binnen de bouw getraind in eenuniek gesimuleerde bouwplaatsomgeving. Deze omgeving bestaat o.a. uit een high tech virtual reality bouwplaats, waar de deelnemers zich werkelijk op de bouwplaats wanen en kunnen bewegen, echte bouwketen, acteurs, en een communicatieve infrastructuur die de deelnemers in staat stelt contact op te nemen met alle betrokkenen in een bouwproject.

Taken/Verantwoordelijkheden:Vanaf 2000 – heden supervisor, daarbij verantwoordelijk voor de training en coaching van de trainingsgroepen. 


Ontwerper casus bij Kennisnetwerk van de Politieacademie

 Taken/Verantwoordelijkheden:In de periode 2007-2008 Ontwerp en ontwikkeling van een casus voor de Virtuele stad Behrloo: een virtuele omgeving, waar politieagenten in opleiding kunnen werken aan de ontwikkeling van competenties. 


Consultant bij de ontwikkeling van een slimme ‘vindmachine’ voor The Wizbone Company (Vos Opleiding & Advies)

 Via de geëigende zoekmachines is toegang tot geavanceerde, gevalideerde  kennis niet of nauwelijks mogelijk. The Wizbone Company heeft een slimme ‘vindmachine’ ontwikkeld voor toepassing binnen het HBO onderwijs. In samenwerking met voor de bouwsector belangrijke uitgevers is via deze vindmachine geavanceerde en gevalideerde kennis toegankelijk via het internet.

Taken/Verantwoordelijkheden: Vanaf 2006 heb ik in dit proces een evaluatie uitgevoerd op basis van een pilot op 5 hogescholen. In 2007 wordt een ‘matchingtool’ ontwikkeld waarmee studenten en bedrijven elkaar kunnen vinden op basis van gevraagde en aangeboden competenties. 

naar top


 Projectmanager kopersbegeleiding bij Westrik Bouwadvies BV, voorheen Blaak Advies BV

 

Taken/Verantwoordelijkheden:In de periode 2000 – 2005 heb ik binnen diverse (grote) nieuwbouwprojecten kopersbegeleiding uitgevoerd, in opdracht van ontwikkelaars en ontwikkelende bouwbedrijven, daarbij verantwoordelijk voor het gehele traject van meer- en minderwerk. Aansturing van diverse partijen binnen het project.

 


Ontwikkeling cursus Kopersadvisering bij Tecno Bouw in Turnhout België

 Taken/Verantwoordelijkheden:In de periode 2002-2004 heb ik samen met Tecno Bouw de cursus Kopersadvisering ontwikkeld.

 


Onderwijskundig Adviseur Bouwacademie Nederland

 De Bouwacademie (nu Academie voor Bouw en Infra, Hogeschool Arnhem en Nijmegen) is in 1997 gestart met een (duale) HBO- opleiding voor Bouwplaatsmanagement en Projectleider Infra voor werkenden in de bouw volgens het principe van ‘blended learning’.

Taken/Verantwoordelijkheden:Ik ben vooral betrokken geweest in de pioniersfase. Hierbij heb ik de volgende werkzaamheden verricht (van 1999 – 2004):

-  lid van/adviseur binnen de ontwikkelgroep  -   voorbereiden en ontwikkelen van een website voor afstandsleren -   docent ICT -   aansturen/coachen docenten m.b.t. afstandsleren   -   invoering teleleerplatform Learning Space, later Blackboard  -    betrokken bij invoering Competentieleren

 

 


Ontwikkeling Cursus Kopersbegeleiding BOB Kennisoverdacht

 Kopersbegeleiding was eind jaren negentig een relatief onbekende begrip bij aannemers en ontwikkelaars. Kopersbegeleiding heeft zich daarna ontwikkeld tot een zelfstandige functie. BOB Kennisoverdracht speelde daar op in en heeft voor de functie een cursustraject ontwikkeld.

Taken/Verantwoordelijkheden:In 2002 heb ik als adviseur en ontwikkelaar bijgedragen aan de ontwikkeling van de cursus kopersbegeleiding. 

naar top

 


Docent ICT bij cursus Kopersbegeleiding van BOB Kennisoverdracht

 Taken/Verantwoordelijkheden:In de cursus kopersbegeleiding heb ik in de jaren 2002 en 2003 het onderdeel ICT gedoceerd. 

 


Begeleider bij diverse cursussen voor BOB Kennisoverdracht

 Taken/Verantwoordelijkheden: In de periode 2000-2003 ben ik begeleider geweest van diverse cursusgroepen van BOB Kennisoverdracht, daarbij verantwoordelijk voor de kwalitatieve uitvoering van de cursussen en terugkoppeling naar BOB Kennisoverdracht. 


 

Trainer Projectorganisatie, Post HBO cursus Natuur & Techniek Hogeschool Utrecht

Taken/Verantwoordelijkheden: In de periode van 1996 – 2000 heb ik Post-HBO studenten getraind in een intensieve training projectorganisatie, waarin studenten in projectteams een plan van aanpak maakten voor een werkelijk in de praktijk uitgevoerd project.


Docent Organisatie- en Kwaliteitscursussen Bouwradius, tegenwoordig Fundeon

Taken/Verantwoordelijkheden:
In de periode 1995 – 1997 heb ik voor Bouwradius diverse cursussen en trainingen op het gebied van organisatie en kwaliteit uitgevoerd, vooral aan laag opgeleide bouwvakkers.